Aktualita: Odborné exkurze do zemědělských podniků

Oddělení pěstování rostlin KSPR pořádá v rámci výuky předmětu Tvorba výnosu a kvality rostlinné produkce ve dnech 21. 5. a 23. 5. 2019 odborné exkurze do zemědělských podniků. Kromě studentů uvedeného předmětu se exkurzí mohou zúčastnit i další zájemci z řad studentů a zaměstnanců JU. Pro zajištění místa v autobuse a získání detailnějších informací o exkurzích kontaktujte prosím doc. Bártu prostřednictvím e-mailu (barta@zf.jcu.cz).

V úterý 21.5. bude uskutečněna exkurze do podniku Agrofarma Týnec
u Dobrovice, který se zabývá rostlinnou produkcí v řepařské výrobní oblasti. Kromě prohlídky farmy bude náplň exkurze zaměřena na prohlídku porostů ozimé pšenice, ozimé řepky, kukuřice, cukrové řepy, slunečnice, sóji a dalších polních plodin. V odpoledních hodinách proběhne návštěva cukrovaru a lihovaru TTD Dobrovice a.s. Odjezd autobusu na exkurzi bude 21.5. v 6.00 od pavilonu ZR ZF JU, předpokládaný návrat bude mezi 20. – 21. hod.

Ve čtvrtek 23.5. bude uskutečněna exkurze do podniku Stagra Studená, který se zabývá hospodařením s využití bezorebných kultivačních technologií, prodejem a servisem strojů pro zpracování půdy značky Horsch. Kromě odborné přednášky (o stroji Horsch Focus), bude na programu předvedení strojů firem Horsch a Leeb a také prohlídka porostů podniku (pšenice, žito, řepka). V odpoledních hodinách bude na zpáteční cestě do Českých Budějovice navštíven podnik ZD Popelín. I zde bude v doprovodu agronoma prohlídka porostů pěstovaných plodin (pšenice, ječmen, žito, brambory, řepka a další). Odjezd autobusu na exkurzi bude 23.5. v 8.00 od pavilonu ZR ZF JU, předpokládaný návrat bude mezi 17. – 18. hod.