Aktualita: Odrůdové pokusy s olejným lnem na ZF JU

V rámci řešení doktorské disertační práce Ing. Markéty Jarošové byly založeny v dubnu letošního roku polní maloparcelkové pokusy s šesti odrůdami olejného lnu na stanovišti České Budějovice. Téma doktorské práce je zaměřeno na charakterizaci bílkovin, rozpustných slizů a fenolových látek, které vedle kvalitního oleje představují nejvýznamnější chemické komponenty lněného semene.

Současné odrůdy olejného lnu nemusí mít vždy jen typickou hnědou barvu semen, ale také zlatou.

Kromě oleje mohou být ze semene využívány pro lidskou výživu a potravinářské aplikace i velmi kvalitní bílkoviny a sliz, který má podobné vlastnosti jako ostatní rostlinné gumy. Fenolové látky disponují významnou antioxidační aktivitou. Lněný olej již delší dobu nepředstavuje jen „vysychavý“ typ rostlinného oleje s vysokým zastoupením linolenové kyseliny (přes 50 %), ale díky novým odrůdám existuje také v podobě s nízkým (do 5 %) či kompromisním (kolem 30 %) zastoupením této mastné kyseliny. Ve zmíněném pokusu jsou zastoupeny odrůdy reprezentující všechny tři rozdílné typy kvality olejů a obě barvy semene (hnědá a zlatá). Hodnocení odrůdové a ročníkové variability v obsahu zmíněných látek poskytne zcela jistě další informace pro rozvoj pěstování a využití olejného lnu.

Technik oddělení pěstování rostlin KSPR ZF JU obsluhuje maloparcelkový secí stroj HEGE.

A je za se to! Olejný len je třeba zasít na jaře ve správný čas.