Aktualita: Z exkurze studentů do zemědělského podniku Senagro Senožaty a.s.

V rámci výuky předmětu Pěstování rostlin II se studenti naší fakulty oborů Zemědělství a Agropodnikání zúčastnili exkurze do zemědělského podniku Senagro Senožaty a.s. na Pelhřimovsku. Podnik se zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou a ke stěžejním činnostem patří pěstování konzumních brambor, jejich skladování, tržní úprava a dodání přímo k odběratelům. Tato část byla také hlavním programem výukové návštěvy našich studentů v podniku.

Součástí tržní úpravy brambor je jejich praní, kartáčování a balení do různých obalů. Studenti ZF sledují finální inspekci vypraných a kartáčovaných hlíz před jejich zabalením do obalů.

Studenty přivítal předseda představenstva Ing. Jiří Nevosád a společně se svým kolegou celou výpravu provedl provozem. Studenti tak měli možnost vidět skladování konzumních brambor v moderní bramborárně, navážení a zpracování brambor na příjmové lince a vlastní tržní úpravu hlíz (praní, kartáčování, balení) pro obchodní řetězec Tesco, který patří k hlavním ochodním partnerům společnosti. V průběhu exkurze studenti diskutovali s pracovníky praxe mnoho odborných problémů zaměřených nejen na problematiku brambor a jejich obchodování, ale také na ostatní zemědělské aktivity podniku. Na závěr exkurze si studenti prohlédli  bioplynovou stanici, kterou podnik provozuje a také odchov telat.

Studenti naší fakulty naslouchají odbornému výkladu vedoucího provozu bramborárny.

Naskladňování brambor na příjmové lince.

Kontrola kvality zabalených hlíz probíhá v podniku neustále.