Aktualita: Z výuky předmětu Pěstování rostlin II

V letním semetru probíhá na ZF (Oddělení pěstování rostlin KSPR) výuka předmětu Pěstování rostlin II (PR2), jehož náplní je seznámit studenty bakalářských studijních oborů Zemědělství a Agropodnikání s biologií, významem a pěstitelskou technologií olejnin a okopanin. Studenti se tak detailně seznámí s pěstováním řepky olejky, máku setého, slunečnice roční, cukrové řepy a brambor. Předmět patří mezi klíčové u zmiňovaných studijních oborů – na závěr studia studenti skládají státní zkoušku z předmětu Pěstování rostlin. Fotografie jsou z průběhu cvičení, které bylo věnováno hodnocení stolní hodnoty odrůd konzumních brambor. Studenti mimo hodnocení celé řady parametrů ověřovali deklarovaný varný typ odrůd.

Studenti při cvičení z předmětu Pěstování rostlin II.

Součástí cvičení bylo hodnocení stolní hodnoty hlíz odrůd konzumních brambor.

Vzorky vařených bramborových hlíz připravené pro hodnocení.