Informativně ze semináře Den okopanin 2018

Na konci loňského roku (6. prosince 2018) proběhl již 5. ročník našeho tradičního semináře Den okopanin. Loňský ročník byl zaměřen nejen na brambory, ale i na minoritní okopaniny. Úvodní přednášku věnovanou uplatnění pomocných rostlinných přípravků při pěstování konzumních brambor přednesl doc. Ing. Jiří Diviš, CSc. Hostem semináře byl vědecko-výzkumný pracovník Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod Ing. Pavel Kasal, Ph.D. Jeho příspěvek byl zaměřen na uplatnění novinek v pěstitelské technologii brambor. Dr. Veronika Bártová seznámila účastníky se spoluprací ZF JU s předním zpracovatelem brambor pro výrobu škrobu společností Lyckeby Amylex na hodnocení kvality vyráběných koncentrátů bramborových bílkovin. Po prezentaci výrobků z topinamburu dodaných Ing. Jaromírem Kvačkem (který se z důvodu nemoci nemohl semináře zúčastnit), byl seminář zakončen příspěvkem doc. J. Bárta, který se týkal nutričních a zdravotních přínosů salátové řepy.

Pohled na účastníky semináře Den okopanin 2018

Zobrazit detail

Pozvánka na odborný seminář Den okopanin 2018

KSPR – oddělení pěstování rostlin

srdečně zve všechny zájemce z řad studentů, odborníků i laické veřejnosti na seminář

 

„Den okopanin 2018

aneb okopaniny – významné potraviny a suroviny,

který se uskuteční ve čtvrtek 06. 12. 2018 od 9.30 na Zemědělské fakultě JU v budově ZR (Na Sádkách 1780, České Budějovice) na posluchárně Z2 (přízemí)

 

Den okopanin 2018 – pdf verze

Setkání kateder zabývajících se rostlinnou výrobou proběhlo na ZF JU

Ve dnech 20. a 21. září proběhlo na Zemědělské fakultě JU setkání česko-slovenských kateder, které se zabývají vysokoškolskou výukou a výzkumem v oblasti rostlinné výroby. Kromě zástupců hostitelského pracoviště – Katedry genetiky a speciální produkce rostlinné (ZF JU) – se setkání zúčastnili kolegové z SPU v Nitre (Katedra rastlinnej výroby), z Mendelu v Brně (Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství) a kolegové z ČZU v Praze (Katedra rostlinné výroby). Obdobná setkání jsou tradicí a každoročně probíhají na jedné ze čtyř výše zmíněných pracovišť.

Z jednání účastníků na Katedře genetiky a speciální produkce rostlinné ZF JU

Zobrazit detail

Výzkum izolace biologicky aktivních látek ze semen olejného lnu

Lněné semeno patří mezi funkční, zdraví prospěšné, potraviny. Vysoká nutriční hodnota je dána zejména významným obsahem polynenasycených mastných kyselin (70 %), z nichž více než polovinu tvoří kyselina alfa-linolenová (v klasických odrůdách 50-62 %), bílkovinami a je nejbohatším zdrojem rostlinných lignanů vykazujících silné antioxidační účinky a další aktivity. Lněné semeno je ze 41 % tvořeno olejem, bílkoviny představují 20 % a vláknina 28 %. Rozpustná vláknina (9-10 % hmotnosti semene), zastoupená polysacharidy tvořící sliz, se nachází ve slizniční vrstvě osemení. Sliz vykazuje vysokou schopnost zadržovat vodu, což umožňuje jeho využití jako přírodního hydrokoloidu a nahradit jím běžně v potravinářském průmyslu používané stabilizátory, např. arabskou gumu.

Kvetoucí porost olejného lnu

Zobrazit detail

ZFJU má odrůdové pokusy se sójou v nadmořské výšce 540 m!

Sója luštinatá je strategickou plodinou, která ve svých semenech obsahuje kolem 40 % bílkovin a 20 % tuku. Je všeobecně považována za teplomilnou plodinu, u níž je uváděna nadmořská výška pro úspěšné pěstování do 450 m. Po roce 2000 se začíná sója pěstovat na významnějších plochách i v ČR a v současné době je to již přes 10 000 ha. Rozšiřování ploch pěstování sóji v ČR má velký praktický význam, protože ČR je velkým spotřebitelem sójových extrahovaných šrotů dovážených ze zámoří. Jen pro představu – aby byla ČR soběstačná v každoročně spotřebovaném množství sójových šrotů, musela by pěstovat sóju na ploše cca 150 000 ha!

Odrůdové pokusy se sójou realizuje ZF JU ve spolupráci s Farmou Janota ve Lhenicích v nadmořské výšce 540 m.

Zobrazit detail