ZFJU má odrůdové pokusy se sójou v nadmořské výšce 540 m!

Sója luštinatá je strategickou plodinou, která ve svých semenech obsahuje kolem 40 % bílkovin a 20 % tuku. Je všeobecně považována za teplomilnou plodinu, u níž je uváděna nadmořská výška pro úspěšné pěstování do 450 m. Po roce 2000 se začíná sója pěstovat na významnějších plochách i v ČR a v současné době je to již přes 10 000 ha. Rozšiřování ploch pěstování sóji v ČR má velký praktický význam, protože ČR je velkým spotřebitelem sójových extrahovaných šrotů dovážených ze zámoří. Jen pro představu – aby byla ČR soběstačná v každoročně spotřebovaném množství sójových šrotů, musela by pěstovat sóju na ploše cca 150 000 ha!

Odrůdové pokusy se sójou realizuje ZF JU ve spolupráci s Farmou Janota ve Lhenicích v nadmořské výšce 540 m.

Zobrazit detail

Aktualita: Exkurze do podniku Stagra Studená 2018 – volná místa!

Oddělení pěstování rostlin KSPR ZF JU pořádá ve čtvrtek 24. května 2018 exkurzi studentů do podniku Stagra Studená, která více jak 20 let nepoužívá orbu. Ještě je volných asi 5 míst, zájemci z řad studentů, doktorandů nebo zaměstnanců se mohou přihlásit u doc. Bárty (barta@zf.jcu.cz). Odjezd autobusu je 24. 5. 2018 v 8.00 od budovy ZR (Na Sádkách 1780, České Budějovice). V rámci exkurze navštíví studenti a ostatní účastníci polní den společnosti STAGRA: představení společnosti, praktické předvedení strojů pro bezorebné zpracování půdy a zakládání porostů od firmy Horsch, postřikovače firmy Leeb a rozmetadla značky Jeantill, návštěva porostů polních plodin (pšenice, žito, kukuřice, řepka) s odborným výkladem. Na zpáteční cestě je plánována návštěva ZD Popelín, které využívá pro zpracování půdy orbu.

Aktualita: Odrůdové pokusy s olejným lnem na ZF JU

V rámci řešení doktorské disertační práce Ing. Markéty Jarošové byly založeny v dubnu letošního roku polní maloparcelkové pokusy s šesti odrůdami olejného lnu na stanovišti České Budějovice. Téma doktorské práce je zaměřeno na charakterizaci bílkovin, rozpustných slizů a fenolových látek, které vedle kvalitního oleje představují nejvýznamnější chemické komponenty lněného semene.

Současné odrůdy olejného lnu nemusí mít vždy jen typickou hnědou barvu semen, ale také zlatou.

Zobrazit detail

Oddělení pěstování rostlin navštívily děti z Rodinného centra Pomněnka

Ve dvou termínech 26. a 28. března navštívily oddělení pěstování rostlin KSPR děti z Rodinného centra Pomněnka. Byl pro ně připraven vzdělávací program zaměřený na polní plodiny pěstované v ČR. Děti se tak seznámily s jednotlivými skupinami polních plodin jakou jsou obilniny, luskoviny, olejniny a okopaniny, prohlédly si klasy obilních druhů, ochutnaly vařené brambory různých odrůd, zjistily jak sladká je krmná, salátová a cukrová řepa.

Seznámení s mikroskopem budilo velký zájem (mikroskopování škrobových zrn).

Zobrazit detail

Aktualita: Z exkurze studentů do zemědělského podniku Senagro Senožaty a.s.

V rámci výuky předmětu Pěstování rostlin II se studenti naší fakulty oborů Zemědělství a Agropodnikání zúčastnili exkurze do zemědělského podniku Senagro Senožaty a.s. na Pelhřimovsku. Podnik se zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou a ke stěžejním činnostem patří pěstování konzumních brambor, jejich skladování, tržní úprava a dodání přímo k odběratelům. Tato část byla také hlavním programem výukové návštěvy našich studentů v podniku.

Součástí tržní úpravy brambor je jejich praní, kartáčování a balení do různých obalů. Studenti ZF sledují finální inspekci vypraných a kartáčovaných hlíz před jejich zabalením do obalů.

Zobrazit detail