Den otevřených dveří 2019 na ZF JU

V pátek 18. ledna 2019 se na ZF JU konal den otevřených dveří. Po úvodní prezentaci všech bakalářských studijních programů proděkanem ZF Dr. Karlem Suchým měli uchazečni možnost navštívit jednotlivá fakultní pracoviště. Řada uchazečnů se rozhodla navštívit i naše pracoviště – oddělení pěstování rostlin KSPR, které garantuje BSP Zemědělství. Zájemci o studium byli garantkou studijního programu Dr. Veronikou Bártovou seznámeni s průběhem studia, tématy bakalářských prací  i možnostmi jak se zapojit do výzkumných témat řešených na pracovišti. Na závěr si uchazeči prohlédli specializované učebny, laboratoře a jejich vybavení.