Kontakty

Akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci:

Bárta Jan, doc. Ing., Ph.D.

 • Katedra speciální produkce rostlinné
 • Místnost: ZR 01010
 • Telefon: 387 772 922
 • E-mail: barta@zf.jcu.cz
 • Zaměření: pěstování rostlin, brambory, olejniny, luskoviny, izolace a využití rostlinných bílkovin

Bártová Veronika, Ing., Ph.D.

 • Katedra speciální produkce rostlinné
 • Místnost: ZR 01010
 • Telefon: 387 772 922
 • E-mail: vbartova@zf.jcu.cz
 • Zaměření: pěstování rostlin, brambory, luskoviny, analýzy rostlinných bílkovin a bioaktivních látek

Bohatá Andrea, Ing., Ph.D.

 • Katedra speciální produkce rostlinné
 • Místnost: ZR 01071
 • Telefon: 387 772 943
 • E-mail: abohata@centrum.cz
 • Zaměření: rostlinolékařství, biologická ochrana rostlin, studium mykoparazitických a entomopatogenních hub

Diviš Jiří, doc. Ing., CSc.

 • Katedra speciální produkce rostlinné
 • Místnost: ZR 01009
 • Telefon: 387 772 921
 • E-mail: divis@zf.jcu.cz
 • Zaměření: pěstování rostlin, brambory, semenné okopaniny, kukuřice, čirok

Kobes Milan, Ing., Ph.D.

 • Katedra speciální produkce rostlinné
 • Místnost: ZR 01006
 • Telefon: 387 772 918
 • E-mail: kobes@zf.jcu.cz
 • Zaměření: pícninářství, lukařství a pastvinářství, jeteloviny, travní porosty

Pexová Kalinová Jana, doc. Ing., Ph.D.

 • Katedra speciální produkce rostlinné
 • Místnost: ZR 01011
 • Telefon: 387 772 923
 • E-mail: janak@zf.jcu.cz
 • Zaměření: pěstování rostlin, pohanka, minoritní plodiny, bioaktivní látky rostlin

Štěrba Zdeněk, Ing., Ph.D.

 • Katedra speciální produkce rostlinné
 • Místnost: ZR 01066
 • Telefon: 387 772 938
 • E-mail: zsterba@zf.jcu.cz
 • Zaměření: pěstování rostlin, obilniny (pšenice, ječmen, žito, oves), pseudoobilniny

Švajner Josef, Ing.

 • Katedra speciální produkce rostlinné
 • Místnost: ZR 01012
 • Telefon: 387 772 912
 • E-mail: SvajnerJ@seznam.cz
 • Zaměření: technické zajištění výukové a pokusné činnosti, spolupráce na technickém zajištění studentských prací

Studenti doktorských studijních programů:

Jarošová Markéta, Ing.

 • Katedra speciální produkce rostlinné
 • Místnost: ZR 01004
 • Telefon: 387 772 917
 • E-mail: marketajarosova80@seznam.cz
 • Zaměření: studentka DSP Speciální produkce rostlinná – izolace, charakteristika a využití lněných bílkovin a slizů

Mužíková Monika, Ing.

 • Katedra speciální produkce rostlinné
 • Místnost: ZR 01004
 • Telefon: 387 772 917
 • E-mail: MuzikovaM1@seznam.cz
 • Zaměření: studentka DSP Speciální produkce rostlinná – využití rostlinných produktů pro přípravu potravinářských výrobků se zvýšenými zdravotními přínosy pro spotřebitele.