Aktualita: Exkurze do podniku Stagra Studená 2018 – volná místa!

Oddělení pěstování rostlin KSPR ZF JU pořádá ve čtvrtek 24. května 2018 exkurzi studentů do podniku Stagra Studená, která více jak 20 let nepoužívá orbu. Ještě je volných asi 5 míst, zájemci z řad studentů, doktorandů nebo zaměstnanců se mohou přihlásit u doc. Bárty (barta@zf.jcu.cz). Odjezd autobusu je 24. 5. 2018 v 8.00 od budovy ZR (Na Sádkách 1780, České Budějovice). V rámci exkurze navštíví studenti a ostatní účastníci polní den společnosti STAGRA: představení společnosti, praktické předvedení strojů pro bezorebné zpracování půdy a zakládání porostů od firmy Horsch, postřikovače firmy Leeb a rozmetadla značky Jeantill, návštěva porostů polních plodin (pšenice, žito, kukuřice, řepka) s odborným výkladem. Na zpáteční cestě je plánována návštěva ZD Popelín, které využívá pro zpracování půdy orbu.

Aktualita: Odrůdové pokusy s olejným lnem na ZF JU

V rámci řešení doktorské disertační práce Ing. Markéty Jarošové byly založeny v dubnu letošního roku polní maloparcelkové pokusy s šesti odrůdami olejného lnu na stanovišti České Budějovice. Téma doktorské práce je zaměřeno na charakterizaci bílkovin, rozpustných slizů a fenolových látek, které vedle kvalitního oleje představují nejvýznamnější chemické komponenty lněného semene.

Současné odrůdy olejného lnu nemusí mít vždy jen typickou hnědou barvu semen, ale také zlatou.

Zobrazit detail

Oddělení pěstování rostlin navštívily děti z Rodinného centra Pomněnka

Ve dvou termínech 26. a 28. března navštívily oddělení pěstování rostlin KSPR děti z Rodinného centra Pomněnka. Byl pro ně připraven vzdělávací program zaměřený na polní plodiny pěstované v ČR. Děti se tak seznámily s jednotlivými skupinami polních plodin jakou jsou obilniny, luskoviny, olejniny a okopaniny, prohlédly si klasy obilních druhů, ochutnaly vařené brambory různých odrůd, zjistily jak sladká je krmná, salátová a cukrová řepa.

Seznámení s mikroskopem budilo velký zájem (mikroskopování škrobových zrn).

Zobrazit detail

Aktualita: Z exkurze studentů do zemědělského podniku Senagro Senožaty a.s.

V rámci výuky předmětu Pěstování rostlin II se studenti naší fakulty oborů Zemědělství a Agropodnikání zúčastnili exkurze do zemědělského podniku Senagro Senožaty a.s. na Pelhřimovsku. Podnik se zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou a ke stěžejním činnostem patří pěstování konzumních brambor, jejich skladování, tržní úprava a dodání přímo k odběratelům. Tato část byla také hlavním programem výukové návštěvy našich studentů v podniku.

Součástí tržní úpravy brambor je jejich praní, kartáčování a balení do různých obalů. Studenti ZF sledují finální inspekci vypraných a kartáčovaných hlíz před jejich zabalením do obalů.

Zobrazit detail

Aktualita: Z výuky předmětu Pěstování rostlin II

V letním semetru probíhá na ZF (Oddělení pěstování rostlin KSPR) výuka předmětu Pěstování rostlin II (PR2), jehož náplní je seznámit studenty bakalářských studijních oborů Zemědělství a Agropodnikání s biologií, významem a pěstitelskou technologií olejnin a okopanin. Studenti se tak detailně seznámí s pěstováním řepky olejky, máku setého, slunečnice roční, cukrové řepy a brambor. Předmět patří mezi klíčové u zmiňovaných studijních oborů – na závěr studia studenti skládají státní zkoušku z předmětu Pěstování rostlin. Fotografie jsou z průběhu cvičení, které bylo věnováno hodnocení stolní hodnoty odrůd konzumních brambor. Studenti mimo hodnocení celé řady parametrů ověřovali deklarovaný varný typ odrůd.

Studenti při cvičení z předmětu Pěstování rostlin II.

Zobrazit detail