Projekty

Aktuálně řešené projekty:

QK1910302 „Zpracování vedlejších produktů z lisování semen olejnin na nové výrobky s nutričními a zdravotními přínosy“

Poskytovatel: MZe ČR, NAZV

Doba řešení: 2019 – 2023

Řešitelské pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Řešené projekty:

QJ1610020 „Nové poznatky pro ekonomicky a ekologicky efektivní produkci brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí vedoucí k dlouhodobě udržitelnému systému hospodaření na půdě v oblastech pěstování brambor“

Poskytovatel: MZe ČR, NAZV

Doba řešení: 2016 – 2018

Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.

Pozice JU: Spoluřešitelské pracoviště

QJ1610324 „Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin“

Poskytovatel: MZe ČR, NAZV

Doba řešení: 2016 – 2018

Řešitelské pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

TA04021252 „Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření semen a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu“

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Doba řešení: 2014 – 2017

Řešitelské pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

GAJU 112/2016/Z „Významné biologicky a senzoricky aktivní látky v potravinách a zemědělských surovinách“

Poskytovatel: Grantová agentura Jihočeské univerzity

Doba řešení: 2016 – 2018

Řešitelské pracoviště: Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích