Setkání kateder zabývajících se rostlinnou výrobou proběhlo na ZF JU

Ve dnech 20. a 21. září proběhlo na Zemědělské fakultě JU setkání česko-slovenských kateder, které se zabývají vysokoškolskou výukou a výzkumem v oblasti rostlinné výroby. Kromě zástupců hostitelského pracoviště – Katedry genetiky a speciální produkce rostlinné (ZF JU) – se setkání zúčastnili kolegové z SPU v Nitre (Katedra rastlinnej výroby), z Mendelu v Brně (Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství) a kolegové z ČZU v Praze (Katedra rostlinné výroby). Obdobná setkání jsou tradicí a každoročně probíhají na jedné ze čtyř výše zmíněných pracovišť.

Z jednání účastníků na Katedře genetiky a speciální produkce rostlinné ZF JU

Během letošního setkání se zástupci jednotlivých pracovišť vzájemně informovali o výukových a výzkumných aktualitách, byla řešena příprava společných výukových textů, proběhla diskuze ohledně další možné spolupráce v rámci výuky, podávání společných výzkumných projektů, realizace společné výuky doktorandů a dalších aktivit. V rámci doprovodného programu navštívili účastníci setkání fakultní pivovar, zemědělský podnik Bemagro Malonty (hospodařící v režimu biodynamického zemědělství), potravinářskou firmu Extrudo Bečice (zabývající se přípravou instantních a bezlepkových směsí) a rodinnou farmu Novákových v Oboře na Táborsku.

Součástí odborné exkurze ve společnosti Bemagro Malonty byla diskuze na téma kompostování