Úvod

Rostlinná výroba představuje jednu ze dvou základních částí zemědělské prvovýroby a má tak pro zemědělství a celou společnost klíčový význam.

Hlavním úkolem této tematické záložky webových stránek Zemědělské fakulty JU (ZF JU), na níž Vás srdečně vítáme, je usnadnit všem studentům, odborníkům, návštěvníkům fakultního webu a ostatním zájemcům o rostlinnou výrobu orientaci při vyhledávání činností a aktivit spojených s touto tematikou na ZF JU tím, že jsou tyto činnosti a aktivity koncentrovány na jednom místě.

Dalším neméně důležitým úkolem je zajištění možnosti relevantního zviditelnění a prezentace výuky a vzdělávání, řešení výzkumných projektů, probíhající spolupráce s praxí a ostatními partnery na národní i mezinárodní úrovni, vznikajících výsledků a ostatních aktivit spojených s tématikou rostlinné výroby.

Ještě jednou Vás proto vítáme na této záložce a přejeme Vám mnoho zdaru při hledání požadovaných informací. Zároveň Vás prosíme o trpělivost a počáteční shovívavost nad případnými počátečními nedostatky této tematické záložky.