Výzkum izolace biologicky aktivních látek ze semen olejného lnu

Lněné semeno patří mezi funkční, zdraví prospěšné, potraviny. Vysoká nutriční hodnota je dána zejména významným obsahem polynenasycených mastných kyselin (70 %), z nichž více než polovinu tvoří kyselina alfa-linolenová (v klasických odrůdách 50-62 %), bílkovinami a je nejbohatším zdrojem rostlinných lignanů vykazujících silné antioxidační účinky a další aktivity. Lněné semeno je ze 41 % tvořeno olejem, bílkoviny představují 20 % a vláknina 28 %. Rozpustná vláknina (9-10 % hmotnosti semene), zastoupená polysacharidy tvořící sliz, se nachází ve slizniční vrstvě osemení. Sliz vykazuje vysokou schopnost zadržovat vodu, což umožňuje jeho využití jako přírodního hydrokoloidu a nahradit jím běžně v potravinářském průmyslu používané stabilizátory, např. arabskou gumu.

Kvetoucí porost olejného lnu

Nezralé plody lnu – tobolky.

Na Katedře genetiky a speciální produkce rostlin probíhá řešení dvouletého studentského projektu GAJU (č. 033/2018/Z.), který se možnostmi izolace a frakcionace slizotvorných látek a bílkovin ze semen lnu a hodnocením biologických a funkčních vlastností těchto složek zabývá. Řešitelka výzkumného projektu Ing. Markéta Jarošová se v rámci řešení své disertační práce zabývá i studiem odrůdové a ročníkové variability na obsah zmiňovaných látek v semenech. Pro tento účel jsou důležitým prvkem polní maloparcelkové pokusy se šesti odrůdami olejného lnu, které letos prvním rokem proběhly na pokusném pozemku ZF JU.

Odrůdy olejného lnu mohou mít barvu semen hnědou nebo zlatou.

Surový olej lnu má atraktivní barvu