Ze semináře Den okopanin 2019

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se na Zemědělské fakultě JU uskutečnil již 6. ročník odborného semináře Den okopanin. V letošním roce byl seminář zaměřen na hlíznaté okopaniny a zazněly na něm přednášky 5 odborníků. Úvodní přednáška doc. Jiřího Diviše (ZF JU) byla věnována historii a významu brambor a posluchači se mimo jiné dozvěděli např. informaci, že se pěstitelské plochy online essay writer brambor na posledních 60 let snížily přibližně 20 krát!

Následující přednáška doc. Veroniky Bártové (ZF JU) přinesla zajímavé informace o antimikrobiálních aktivitách proteinů a peptidů bramborových hlíz. Po přestávce, během které měli účastníci možnost ochutnat odrůdové vzorky smažených bramborových hranolků, bramborový salát a tatarák z brambor, zazněly příspěvky externích přednášejících.

Dr. Andrea Svobodová z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod hovořila o odrůdové skladbě topinamburu a jakonu a její kolega Dr. Pavel Kasal zaměřil svůj příspěvek na novinky v pěstitelské technologii konzumních brambor. Na závěr vystoupil Ing. Vít Henžel ze škrobárny Lyckeby Amylex, a. s. a seznámil účastníky semináře s novými investicemi v podniku. Druhou část svého příspěvku zaměřil na informace o výrobě a možnostech využití nového organominerálního hnojiva Lyckeby koncentrát.