Studentské práce

Zde můžete najít vybrané studentské práce, řešené na ZF JU a mající vztah k rostlinné výrobě.

Analýza stavu a zatížení pastevních porostů ve vybraném zemědělském podniku   a návrh vhodného systému pastvy

 • Autor práce: Bc. Kateřina Štafková
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Milan Kobes, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2015
 • Odkaz: pdf verze

Efekt podzimní a jarní aplikace azolových regulátorů na formování výnosu semen ozimé řepky olejky

 • Autor práce: Bc. Petr Král
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2016
 • Odkaz: pdf verze

Frakcionace bílkovin konopné (Cannabis sativa L.) mouky podle rozpustnosti

 • Autor práce: Bc. Pavel Hofírek
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2017
 • Odkaz: pdf verze

Fungicidní ochrana jarního ječmene

 • Autor práce: Bc. Jana Bojarová
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2014
 • Odkaz: pdf verze

Fungicidní ochrana ozimé pšenice

 • Autor práce: Bc. František Turýnek
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2013
 • Odkaz: pdf verze

Hodnocení biologického ošetření osiva vybraných polních plodin

 • Autor práce: Bc. Eva Tichá
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2016
 • Odkaz: pdf verze

Hodnocení efektu pH na rozpustnost a srážení bílkovin z mouky konopí setého (Cannabis sativa L.)

 • Autor práce: Bc. Markéta Jarošová
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2017
 • Odkaz: pdf verze

Hodnocení kvality chmele z tradiční a netradiční oblasti pěstování

 • Autor práce: Bc. Renata Nováková
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2016
 • Odkaz: pdf verze

Hodnocení kvality konzervované objemné píce při různých způsobech konzervace a skladování

 • Autor práce: Bc. Lenka Kodadová
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Milan Kobes, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2017
 • Odkaz: pdf verze

Hodnocení semenářských vlastností hrachoru lučního a vikve ptačí a jejich uplatnění v trvalých travních porostech

 • Autor práce: Bc. Eva Thurnová
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Milan Kobes, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2015
 • Odkaz: pdf verze

Hodnocení tvorby výnosu a zdravotního stavu u ozimé pšenice: liniová versus hybridní odrůda

 • Autor práce: Bc. Jan Magoči
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2016
 • Odkaz: pdf verze

Hodnocení vlivu foliární výživy na výnos škrobu a bílkovin brambor

 • Autor práce: Bc. Michal Kakos
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2016
 • Odkaz: pdf verze

Hodnocení výnosových prvků u vybraných odrůd ozimé pšenice

 • Autor práce: Bc. Monika Zelinková
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2016
 • Odkaz: pdf verze

Indukce supresivity půdy pomocí introdukce mykoparazitických hub proti významným původcům onemocnění rostlin

 • Autor práce: Bc. Monika Strejčková
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2013
 • Odkaz: pdf verze

Kvalita pšenice

 • Autor práce: Bc. Lucie Vokatá
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2016
 • Odkaz: pdf verze

Monitoring přirozeného výskytu mykoparazitických a antagonistických hub v půdách na území region jižní Čechy

 • Autor práce: Bc. Jana Bílková
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2013
 • Odkaz: pdf verze

Odrůdová kvalita sladovnického ječmene

 • Autor práce: Bc. Helena Kadlecová
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2015
 • Odkaz: pdf verze

Porovnání tvorby výnosu a kvality nahého a pluchatého ječmene

 • Autor práce: Bc. Jan Marek
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2016
 • Odkaz: pdf verze

Porovnání tvorby výnosu semen ozimé řepky za podmínek simulujících ekologický a konvenční způsob pěstování

 • Autor práce: Bc. Jana Vaňková
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2017
 • Odkaz: pdf verze

Porovnání výnosové schopnosti ozimých odrůd pšenice

 • Autor práce: Bc. Lucie Ambrozová
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2014
 • Odkaz: pdf verze

Porovnání výnosů semene a biomasy u množitelských porostů vybraných odrůd trav

 • Autor práce: Bc. Michal Mimra
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Milan Kobes, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2015
 • Odkaz: pdf verze

Posouzení výnosové schopnosti jarních odrůd pšenice

 • Autor práce: Bc. Eva Bažantová
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2013
 • Odkaz: pdf verze

Reakce vybraných odrůd brambor na aplikaci listových hnojiv

 • Autor práce: Bc. Jan Kulík
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2014
 • Odkaz: pdf verze

Reakce vybraných odrůd brambor na listovou aplikaci močoviny a hořké soli

 • Autor práce: Bc. Vít Henžel
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2015
 • Odkaz: pdf verze

Skladování potravinářských obilovin

 • Autor práce: Bc. Jiří Smejkal
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2013
 • Odkaz: pdf verze

Tvorba výnosu nahých a pluchatých odrůd ovsa

 • Autor práce: Bc. Martin Fišer
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2016
 • Odkaz: pdf verze

Uplatnění mouky z hlíz topinamburu ve výrobě výrobků z mletého masa

 • Autor práce: Bc. Monika Mužíková
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2017
 • Odkaz: pdf verze

Uplatnění různé vzdálenosti řádku při pěstování kukuřice na siláž

 • Autor práce: Bc. Ondřej Kuklík
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2016
 • Odkaz: pdf verze

Účinnost entomopatogenní houby Metarhizium anisopliae na vybrané druhy hostitelů

 • Autor práce: Bc. Jana Konopická
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2016
 • Odkaz: pdf verze

Vliv ekologických podmínek na travní porosty a optimalizace pratotechnických postupů v oblasti Borkovic

 • Autor práce: Bc. Radim Dušák
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Milan Kobes, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2016
 • Odkaz: pdf verze

Vliv půdních podmínek stanoviště na výskyt obecné strupovitosti hlíz brambor

 • Autor práce: Bc. Ondřej Petrů
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2016
 • Odkaz: pdf verze

Vliv různé šířky řádků na výnos biomasy a obsah sušiny při pěstování čiroku

 • Autor práce: Bc. Pavel Kubeš
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2016
 • Odkaz: pdf verze

Vliv různých způsobů obhospodařování na porostovou skladbu a produkci biomasy travního porostu

 • Autor práce: Bc. Martina Šobrová
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Milan Kobes, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2014
 • Odkaz: pdf verze

Vliv různých způsobů využívání travního porostu na porostové charakteristiky a vybrané půdní vlastnosti

 • Autor práce: Bc. Monika Jindráková
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Milan Kobes, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2014
 • Odkaz: pdf verze

Vliv vodního stresu na klíčení a růst trav a jetelovin

 • Autor práce: Bc. Lukáš Hrda
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Milan Kobes, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2014
 • Odkaz: pdf verze

Vliv způsobu a intenzity využívání travních porostů na pícninářskou hodnotu           a produkci biomasy

 • Autor práce: Bc. Michal Bělík
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Milan Kobes, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2017
 • Odkaz: pdf verze

Význam plné výživy NPK při pěstování konzumních brambor

 • Autor práce: Bc. Lukáš Svoboda
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2015
 • Odkaz: pdf verze

Výživa kukuřice v praktických podmínkách zemědělského podniku

 • Autor práce: Bc. Jaroslav Hovorka
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2017
 • Odkaz: pdf verze

Vzájemná kompatibilita entomopatogenní houby Isaria fumosorosea s dalšími druhy entomopatogenních hub

 • Autor práce: Bc. Šárka Oušková
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2016
 • Odkaz: pdf verze

Zhodnocení projevu certifikované a farmářské sadby u vybraných odrůd brambor

 • Autor práce: Miroslav Pávek
 • Typ práce: diplomová
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2016
 • Odkaz: pdf verze

Zhodnocení skladovatelnosti odrůd brambor Red Anna a Dali

 • Autor práce: Veronika Bošková
 • Typ práce: bakalářská
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2014
 • Odkaz: pdf verze

Zhodnocení ztrát při skladování brambor ve vybrané bramborárně

 • Autor práce: Jakub Pelán
 • Typ práce: bakalářská
 • Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Diviš, CSc.
 • Katedra: Speciální produkce rostlinné
 • Rok: 2014
 • Odkaz: pdf verze