Aktualita: Přednáška Ing. Pavla Růžka, CSc. z VÚRV, v.v.i.

Vážené studentky, vážení studenti, milí přátelé,

oddělení pěstování rostlin KSPR zve všechny zájemce na přednášku pana Ing. Pavla Růžka, CSc., vědeckého pracovníka Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., která bude zaměřena na téma:

Efektivní výživa a hnojení makroprvky a mikroprvky v systému pěstování polních plodin

Přednáška se koná na ZF JU ve středu 13. prosince 2017, od 11.30 na učebně Z10 (budova ZR, Na Sádkách 1780, 370 05 České Budějovice).

Všichni zájemci o přednášku jsou srdečně zváni!

Aktualita: Z konference „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“

Studenti DSP a pedagogičtí pracovníci Katedry genetiky a speciální produkce rostlinné a Katedry zemědělské a manipulační techniky ZF JU se zůčastnili 21. ročníku konference „Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů“, konané v Brně 22. – 23. listopadu (http://uroda.cz/venovali-se-vyzkumu-v-zemedelstvi/).

Studentka DSP Speciální produkce rostlinná Ing. Jana Konopická při prezentaci svého příspěvku.

Zobrazit detail

Aktualita: Z výuky předmětu Pěstování minoritních a speciálních plodin

Předmět Pěstování minoritních a speciálních plodin (PMSP) je na ZF JU vyučován u navazujících magisterských oborů Zemědělské inženýrství a Agropodnikání. Cílem předmětu je seznámit studenty s významem, pěstováním a využitím minoritních či speciálních plodin. Jedná se o pestré spektrum plodin, např. o tyto: pšenice špalda, pšenice tvrdá, čirok, proso seté, oves nahý, pohanka setá, merlík chilský, sója luštinatá, bob obecný, lupiny (l. bílá, l. žlutá, l. úzkolistá), hořčice bílá, světlice barvířská, len setý (přadný a olejný), konopí seté, krmná řepa, krmná mrkev, čekanka obecná, jakon, topinambur hlíznatý, chmel otáčivý a další.

Studenti si v rámci cvičení z předmětu PMSP prohlížejí sortiment výrobků z minoritních obilnin a pseudoobilnin.

Zobrazit detail

Aktualita: Z exkurze studentů ZF do cukrovaru Tereos TTD, a.s. v Dobrovici

V pátek dne 10. 11. 2017 byla Katedrou potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů uskutečněna výuková exkurze pro studenty ZF v rámci výuky předmětů Zpracování rostlinných produktů a Základní zpracovatelské procesy do největšího tuzemského cukrovaru provozovaného v Dobrovici společností Tereos TTD.

Studenti ZF JU v cukrovaru Tereos TTD v Dobrovici. V pozadí jsou vidět dvě destilační kolony lihovaru, který je součástí cukrovaru.

Zobrazit detail