Pozvánka na odborný seminář Den okopanin 2018

KSPR – oddělení pěstování rostlin

srdečně zve všechny zájemce z řad studentů, odborníků i laické veřejnosti na seminář

 

„Den okopanin 2018

aneb okopaniny – významné potraviny a suroviny,

který se uskuteční ve čtvrtek 06. 12. 2018 od 9.30 na Zemědělské fakultě JU v budově ZR (Na Sádkách 1780, České Budějovice) na posluchárně Z2 (přízemí)

 

Den okopanin 2018 – pdf verze

Setkání kateder zabývajících se rostlinnou výrobou proběhlo na ZF JU

Ve dnech 20. a 21. září proběhlo na Zemědělské fakultě JU setkání česko-slovenských kateder, které se zabývají vysokoškolskou výukou a výzkumem v oblasti rostlinné výroby. Kromě zástupců hostitelského pracoviště – Katedry genetiky a speciální produkce rostlinné (ZF JU) – se setkání zúčastnili kolegové z SPU v Nitre (Katedra rastlinnej výroby), z Mendelu v Brně (Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství) a kolegové z ČZU v Praze (Katedra rostlinné výroby). Obdobná setkání jsou tradicí a každoročně probíhají na jedné ze čtyř výše zmíněných pracovišť.

Z jednání účastníků na Katedře genetiky a speciální produkce rostlinné ZF JU

Zobrazit detail

Výzkum izolace biologicky aktivních látek ze semen olejného lnu

Lněné semeno patří mezi funkční, zdraví prospěšné, potraviny. Vysoká nutriční hodnota je dána zejména významným obsahem polynenasycených mastných kyselin (70 %), z nichž více než polovinu tvoří kyselina alfa-linolenová (v klasických odrůdách 50-62 %), bílkovinami a je nejbohatším zdrojem rostlinných lignanů vykazujících silné antioxidační účinky a další aktivity. Lněné semeno je ze 41 % tvořeno olejem, bílkoviny představují 20 % a vláknina 28 %. Rozpustná vláknina (9-10 % hmotnosti semene), zastoupená polysacharidy tvořící sliz, se nachází ve slizniční vrstvě osemení. Sliz vykazuje vysokou schopnost zadržovat vodu, což umožňuje jeho využití jako přírodního hydrokoloidu a nahradit jím běžně v potravinářském průmyslu používané stabilizátory, např. arabskou gumu.

Kvetoucí porost olejného lnu

Zobrazit detail

ZFJU má odrůdové pokusy se sójou v nadmořské výšce 540 m!

Sója luštinatá je strategickou plodinou, která ve svých semenech obsahuje kolem 40 % bílkovin a 20 % tuku. Je všeobecně považována za teplomilnou plodinu, u níž je uváděna nadmořská výška pro úspěšné pěstování do 450 m. Po roce 2000 se začíná sója pěstovat na významnějších plochách i v ČR a v současné době je to již přes 10 000 ha. Rozšiřování ploch pěstování sóji v ČR má velký praktický význam, protože ČR je velkým spotřebitelem sójových extrahovaných šrotů dovážených ze zámoří. Jen pro představu – aby byla ČR soběstačná v každoročně spotřebovaném množství sójových šrotů, musela by pěstovat sóju na ploše cca 150 000 ha!

Odrůdové pokusy se sójou realizuje ZF JU ve spolupráci s Farmou Janota ve Lhenicích v nadmořské výšce 540 m.

Zobrazit detail

Aktualita: Exkurze do podniku Stagra Studená 2018 – volná místa!

Oddělení pěstování rostlin KSPR ZF JU pořádá ve čtvrtek 24. května 2018 exkurzi studentů do podniku Stagra Studená, která více jak 20 let nepoužívá orbu. Ještě je volných asi 5 míst, zájemci z řad studentů, doktorandů nebo zaměstnanců se mohou přihlásit u doc. Bárty (barta@zf.jcu.cz). Odjezd autobusu je 24. 5. 2018 v 8.00 od budovy ZR (Na Sádkách 1780, České Budějovice). V rámci exkurze navštíví studenti a ostatní účastníci polní den společnosti STAGRA: představení společnosti, praktické předvedení strojů pro bezorebné zpracování půdy a zakládání porostů od firmy Horsch, postřikovače firmy Leeb a rozmetadla značky Jeantill, návštěva porostů polních plodin (pšenice, žito, kukuřice, řepka) s odborným výkladem. Na zpáteční cestě je plánována návštěva ZD Popelín, které využívá pro zpracování půdy orbu.