Nabídka práce v zemědělských společnostech

Dva významné zemědělské podniky hledají pracovníky – Farma Číhaň, s.r.o. přijme absolventa zemědělského zaměření na pozici agronom, přední šlechtitel brambor VESA Velhartice, a.s. přijme absolventa na pozici obchodní zástupce. Bližší informace o nabídce a kontaktní údaje naleznete v přiloženém pdf souboru.

Aktualita: Odborné exkurze do zemědělských podniků

Oddělení pěstování rostlin KSPR pořádá v rámci výuky předmětu Tvorba výnosu a kvality rostlinné produkce ve dnech 21. 5. a 23. 5. 2019 odborné exkurze do zemědělských podniků. Kromě studentů uvedeného předmětu se exkurzí mohou zúčastnit i další zájemci z řad studentů a zaměstnanců JU. Pro zajištění místa v autobuse a získání detailnějších informací o exkurzích kontaktujte write essay service prosím doc. Bártu prostřednictvím e-mailu (barta@zf.jcu.cz).

V úterý 21.5. bude uskutečněna exkurze do podniku Agrofarma Týnec
u Dobrovice, který se zabývá rostlinnou produkcí v řepařské výrobní oblasti. Kromě prohlídky farmy bude náplň exkurze zaměřena na prohlídku porostů ozimé pšenice, ozimé řepky, kukuřice, cukrové řepy, slunečnice, sóji a dalších polních plodin. V odpoledních hodinách proběhne návštěva cukrovaru a lihovaru TTD Dobrovice a.s. Odjezd autobusu na exkurzi bude 21.5. v 6.00 od pavilonu ZR ZF JU, předpokládaný návrat bude mezi 20. – 21. hod.

Ve čtvrtek 23.5. bude uskutečněna exkurze do podniku Stagra Studená, který se zabývá hospodařením s využití bezorebných kultivačních technologií, prodejem a servisem strojů pro zpracování půdy značky Horsch. Kromě odborné přednášky (o stroji Horsch Focus), bude na programu předvedení strojů firem Horsch a Leeb a také prohlídka porostů podniku (pšenice, žito, řepka). V odpoledních hodinách bude na zpáteční cestě do Českých Budějovice navštíven podnik ZD Popelín. I zde bude v doprovodu agronoma prohlídka porostů pěstovaných plodin (pšenice, ječmen, žito, brambory, řepka a další). Odjezd autobusu na exkurzi bude 23.5. v 8.00 od pavilonu ZR ZF JU, předpokládaný návrat bude mezi 17. – 18. hod.

Aktualita: Exkurze studentů do zemědělského podniku Senagro a.s. v Senožatech

V úterý 26. března 2019 se v rámci výuky předmětu Pěstování rostlin II uskuteční exkurze studentů do zemědělského podniku Senagro a.s. v Senožatech (poblíž Humpolce). Podnik se kromě klasické zemědělské výroby zaměřuje na pěstování brambor, jejich skladování a tržní úpravu. Kromě prohlídky podniku budou mít studenti možnost diskutovat své dotazy s vedoucími pracovníky.

Pro případné další zájemce z řad studentů či zaměstnanců JU je k dispozici ještě přibližně 5 volných míst (odjezd do Senožat bude 26. 3. 2019 v 8.00 od budovy ZR Zemědělské fakulty JU). Se svým případným zájmem zúčastnit se této exkurze se prosím (kvůli rezervaci místa v autobuse) obraťte na pana doc. Jiřího Diviše (divis@zf.jcu.cz) z Katedry genetiky a speciální produkce rostlinné ZF JU.

Aktualita: Přednáška Ing. Jaroslava Macha ze společnosti EGT System

Vážené studentky, vážení studenti, milí přátelé,

oddělení pěstování rostlin KSPR zve všechny zájemce na blok přednášek pana Ing. Jaroslava Macha, pracovníka společnosti EGT system (vývoj a pokusnictví), který bude zaměřena na téma:

Využití pomocných rostlinných látek v systému pěstování pšenice, řepky              a dalších zemědělských plodin

Přednáška se koná na ZF JU ve středu 6. března 2019, od 8.15 na učebně Z11 (budova ZR – 2. patro, Na Sádkách 1780, 370 05 České Budějovice).

Všichni zájemci o přednášku jsou srdečně zváni!

Den otevřených dveří 2019 na ZF JU

V pátek 18. ledna 2019 se na ZF JU konal den otevřených dveří. Po úvodní prezentaci všech bakalářských studijních programů proděkanem ZF Dr. Karlem Suchým měli uchazečni možnost navštívit jednotlivá fakultní pracoviště. Řada uchazečnů se rozhodla navštívit i naše pracoviště – oddělení pěstování rostlin KSPR, které garantuje BSP Zemědělství. Zájemci o studium byli garantkou studijního programu Dr. Veronikou Bártovou seznámeni s průběhem studia, tématy bakalářských prací  i možnostmi jak se zapojit do výzkumných témat řešených na pracovišti. Na závěr si uchazeči prohlédli specializované učebny, laboratoře a jejich vybavení.

Zobrazit detail