Aktualita: Odrůdové pokusy s olejným lnem na ZF JU

V rámci řešení doktorské disertační práce Ing. Markéty Jarošové byly založeny v dubnu letošního roku polní maloparcelkové pokusy s šesti odrůdami olejného lnu na stanovišti České Budějovice. Téma doktorské práce je zaměřeno na charakterizaci bílkovin, rozpustných slizů a fenolových látek, které vedle kvalitního oleje představují nejvýznamnější chemické komponenty lněného semene.

Současné odrůdy olejného lnu nemusí mít vždy jen typickou hnědou barvu semen, ale také zlatou.

Zobrazit detail

Oddělení pěstování rostlin navštívily děti z Rodinného centra Pomněnka

Ve dvou termínech 26. a 28. března navštívily oddělení pěstování rostlin KSPR děti z Rodinného centra Pomněnka. Byl pro ně připraven vzdělávací program zaměřený na polní plodiny pěstované v ČR. Děti se tak seznámily s jednotlivými skupinami polních plodin jakou jsou obilniny, luskoviny, olejniny a okopaniny, prohlédly si klasy obilních druhů, ochutnaly vařené brambory různých odrůd, zjistily jak sladká je krmná, salátová a cukrová řepa.

Seznámení s mikroskopem budilo velký zájem (mikroskopování škrobových zrn).

Zobrazit detail

Aktualita: Z exkurze studentů do zemědělského podniku Senagro Senožaty a.s.

V rámci výuky předmětu Pěstování rostlin II se studenti naší fakulty oborů Zemědělství a Agropodnikání zúčastnili exkurze do zemědělského podniku Senagro Senožaty a.s. na Pelhřimovsku. Podnik se zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou a ke stěžejním činnostem patří pěstování konzumních brambor, jejich skladování, tržní úprava a dodání přímo k odběratelům. Tato část byla také hlavním programem výukové návštěvy našich studentů v podniku.

Součástí tržní úpravy brambor je jejich praní, kartáčování a balení do různých obalů. Studenti ZF sledují finální inspekci vypraných a kartáčovaných hlíz před jejich zabalením do obalů.

Zobrazit detail

Aktualita: Z výuky předmětu Pěstování rostlin II

V letním semetru probíhá na ZF (Oddělení pěstování rostlin KSPR) výuka předmětu Pěstování rostlin II (PR2), jehož náplní je seznámit studenty bakalářských studijních oborů Zemědělství a Agropodnikání s biologií, významem a pěstitelskou technologií olejnin a okopanin. Studenti se tak detailně seznámí s pěstováním řepky olejky, máku setého, slunečnice roční, cukrové řepy a brambor. Předmět patří mezi klíčové u zmiňovaných studijních oborů – na závěr studia studenti skládají státní zkoušku z předmětu Pěstování rostlin. Fotografie jsou z průběhu cvičení, které bylo věnováno hodnocení stolní hodnoty odrůd konzumních brambor. Studenti mimo hodnocení celé řady parametrů ověřovali deklarovaný varný typ odrůd.

Studenti při cvičení z předmětu Pěstování rostlin II.

Zobrazit detail

Aktualita: Zájemci o studium oboru Zemědělství navštívili oddělení pěstování rostlin KSPR

V pátek 12. ledna se konal na JU Den otevřených dveří v rámci kterého navštívili zájemci o studium také Zemědělskou fakultu. Po úvodní prezentaci proděkana pro studium Dr. K. Suchého měli uchazeči možnost navštívit jednotlivá pracoviště či garanty studijních oborů a informovat se na detaily studia. Přes 30 zájemců navštívilo také oddělení pěstování rostlin KSPR, které zajišťuje výuku předmětů týkajících se rostlinné výroby a taktéž zajišťuje garanci bakalářského studijního oboru Zemědělství a navazujícího magisterského oboru Zemědělské inženýrství.

Snímek z prezentace proděkana Dr. K. Suchého uvádějící informace o bakalářském studijním oboru Zemědělství.

Zobrazit detail