Den otevřených dveří 2019 na ZF JU

V pátek 18. ledna 2019 se na ZF JU konal den otevřených dveří. Po úvodní prezentaci všech bakalářských studijních programů proděkanem ZF Dr. Karlem Suchým měli uchazečni možnost navštívit jednotlivá fakultní pracoviště. Řada uchazečnů se rozhodla navštívit i naše pracoviště – oddělení pěstování rostlin KSPR, které garantuje BSP Zemědělství. Zájemci o studium byli garantkou studijního programu Dr. Veronikou Bártovou seznámeni s průběhem studia, tématy bakalářských prací  i možnostmi jak se zapojit do výzkumných témat řešených na pracovišti. Na závěr si uchazeči prohlédli specializované učebny, laboratoře a jejich vybavení.

Zobrazit detail

Informativně ze semináře Den okopanin 2018

Na konci loňského roku (6. prosince 2018) proběhl již 5. ročník našeho tradičního semináře Den okopanin. Loňský ročník byl zaměřen nejen na brambory, ale i na minoritní okopaniny. Úvodní přednášku věnovanou uplatnění pomocných rostlinných přípravků při pěstování konzumních brambor přednesl doc. Ing. Jiří Diviš, CSc. Hostem semináře byl vědecko-výzkumný pracovník Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod Ing. Pavel Kasal, Ph.D. Jeho příspěvek byl zaměřen na uplatnění novinek v pěstitelské technologii brambor. Dr. Veronika Bártová seznámila účastníky se spoluprací ZF JU s předním zpracovatelem brambor pro výrobu škrobu společností Lyckeby Amylex na hodnocení kvality vyráběných koncentrátů bramborových bílkovin. Po prezentaci výrobků z topinamburu dodaných Ing. Jaromírem Kvačkem (který se z důvodu nemoci nemohl semináře zúčastnit), byl seminář zakončen příspěvkem doc. J. Bárta, který se týkal nutričních a zdravotních přínosů salátové řepy.

Pohled na účastníky semináře Den okopanin 2018

Zobrazit detail

Pozvánka na odborný seminář Den okopanin 2018

KSPR – oddělení pěstování rostlin

srdečně zve všechny zájemce z řad studentů, odborníků i laické veřejnosti na seminář

 

„Den okopanin 2018

aneb okopaniny – významné potraviny a suroviny,

který se uskuteční ve čtvrtek 06. 12. 2018 od 9.30 na Zemědělské fakultě JU v budově ZR (Na Sádkách 1780, České Budějovice) na posluchárně Z2 (přízemí)

 

Den okopanin 2018 – pdf verze

Setkání kateder zabývajících se rostlinnou výrobou proběhlo na ZF JU

Ve dnech 20. a 21. září proběhlo na Zemědělské fakultě JU setkání česko-slovenských kateder, které se zabývají vysokoškolskou výukou a výzkumem v oblasti rostlinné výroby. Kromě zástupců hostitelského pracoviště – Katedry genetiky a speciální produkce rostlinné (ZF JU) – se setkání zúčastnili kolegové z SPU v Nitre (Katedra rastlinnej výroby), z Mendelu v Brně (Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství) a kolegové z ČZU v Praze (Katedra rostlinné výroby). Obdobná setkání jsou tradicí a každoročně probíhají na jedné ze čtyř výše zmíněných pracovišť.

Z jednání účastníků na Katedře genetiky a speciální produkce rostlinné ZF JU

Zobrazit detail

Výzkum izolace biologicky aktivních látek ze semen olejného lnu

Lněné semeno patří mezi funkční, zdraví prospěšné, potraviny. Vysoká nutriční hodnota je dána zejména významným obsahem polynenasycených mastných kyselin (70 %), z nichž více než polovinu tvoří kyselina alfa-linolenová (v klasických odrůdách 50-62 %), bílkovinami a je nejbohatším zdrojem rostlinných lignanů vykazujících silné antioxidační účinky a další aktivity. Lněné semeno je ze 41 % tvořeno olejem, bílkoviny představují 20 % a vláknina 28 %. Rozpustná vláknina (9-10 % hmotnosti semene), zastoupená polysacharidy tvořící sliz, se nachází ve slizniční vrstvě osemení. Sliz vykazuje vysokou schopnost zadržovat vodu, což umožňuje jeho využití jako přírodního hydrokoloidu a nahradit jím běžně v potravinářském průmyslu používané stabilizátory, např. arabskou gumu.

Kvetoucí porost olejného lnu

Zobrazit detail