Aktualita: Přednáška Ing. Jaroslava Macha ze společnosti EGT System

Vážené studentky, vážení studenti, milí přátelé,

oddělení pěstování rostlin KSPR zve všechny zájemce na blok přednášek pana Ing. Jaroslava Macha, pracovníka společnosti EGT system (vývoj a pokusnictví), který bude zaměřena na téma:

Využití pomocných rostlinných látek v systému pěstování pšenice, řepky              a dalších zemědělských plodin

Přednáška se koná na ZF JU ve středu 6. března 2019, od 8.15 na učebně Z11 (budova ZR – 2. patro, Na Sádkách 1780, 370 05 České Budějovice).

Všichni zájemci o přednášku jsou srdečně zváni!