ZFJU má odrůdové pokusy se sójou v nadmořské výšce 540 m!

Sója luštinatá je strategickou plodinou, která ve svých semenech obsahuje kolem 40 % bílkovin a 20 % tuku. Je všeobecně považována za teplomilnou plodinu, u níž je uváděna nadmořská výška pro úspěšné pěstování do 450 m. Po roce 2000 se začíná sója pěstovat na významnějších plochách i v ČR a v současné době je to již přes 10 000 ha. Rozšiřování ploch pěstování sóji v ČR má velký praktický význam, protože ČR je velkým spotřebitelem sójových extrahovaných šrotů dovážených ze zámoří. Jen pro představu – aby byla ČR soběstačná v každoročně spotřebovaném množství sójových šrotů, musela by pěstovat sóju na ploše cca 150 000 ha!

Odrůdové pokusy se sójou realizuje ZF JU ve spolupráci s Farmou Janota ve Lhenicích v nadmořské výšce 540 m.

Hledání možností jak rozšířit pěstování této plodiny má kromě vysoké spotřeby sójových šrotů i další důvody. Sója jako luskovina je výbornou předplodinou – ve spolupráci s hlízkovými bakteriemi dokáže fixovat vzdušný dusík, má větvenou kořenovou soustavu, obohacuje půdní stanoviště o kvalitní organickou hmotu apod. Zvýšení jejích pěstitelských ploch by také rozšířilo variabilitu pěstovaných plodin.

Rostliny sóji a lusky.

Klíčovým problémem pěstování sóji je výběr vhodné odrůdy pro konkrétní stanoviště. V poslední době se zvětšuje nabídka odrůd sóji zejména s kratší délkou vegetační doby (velmi rané a rané odrůdy), což by mohlo rozvíjet možnosti pěstovat sóju i ve vyšší nadmořské výšce než je uvedených 450 m. Pro ověření reálnosti této představy založilo naše pracoviště (Oddělení pěstování rostlin KSPR) ve spolupráci s Rodinnou farmou Janota poloprovozní pokus s 10 odrůdami sóji s kratší délkou vegetační doby na pozemku ve Lhenicích, který se nachází v nadmořské výšce 540 m. Již nyní – v období plnění semen a počátku dozrávání – vypadá tvorba výnosu semen slibně a výnosy semen by měly přesáhnout 2 t z hektaru, podobně jako v minulém roce, kdy byly pěstovány jen dvě odrůdy a výnosy se v rámci pokusných variant pohybovaly mezi 2,3 – 3 t semen z hektaru. Pro srovnání se průměrné výnosy sóji v ČR za posledních 10 let pohybovaly mezi 1,64 – 2,40 t/ha.

Semena sóji těsně po kombajnové sklizni.