Aktualita: Zájemci o studium oboru Zemědělství navštívili oddělení pěstování rostlin KSPR

V pátek 12. ledna se konal na JU Den otevřených dveří v rámci kterého navštívili zájemci o studium také Zemědělskou fakultu. Po úvodní prezentaci proděkana pro studium Dr. K. Suchého měli uchazeči možnost navštívit jednotlivá pracoviště či garanty studijních oborů a informovat se na detaily studia. Přes 30 zájemců navštívilo také oddělení pěstování rostlin KSPR, které zajišťuje výuku předmětů týkajících se rostlinné výroby a taktéž zajišťuje garanci bakalářského studijního oboru Zemědělství a navazujícího magisterského oboru Zemědělské inženýrství.

Snímek z prezentace proděkana Dr. K. Suchého uvádějící informace o bakalářském studijním oboru Zemědělství.

Na oddělení pěstování rostlin byly zájemcům o studium i jejich rodičům podány detailní informace o studijním plánu a průběhu studia, tématech bakalářských prací a činnosti pracoviště. Uchazeči měli možnost si prohlédnout specializovanou učebnu pro výuku předmětů s tématikou rostlinné výroby a špičkově vybavené laboratoře, které kromě akademických pracovníků využívají při řešení studentských prací také studenti zmíněných oborů.

Diskuze zájemců o studium a jejich rodičů s garantem oboru Zemědělství doc. J. Bártou.                  Foto: T. Tonka

Jako doprovodný program pracoviště byla pro navštěvníky připravena degustace vzorků vařených hlíz odrůd konzumních brambor s možností stanovení varného typu podle metodiky Evropské asociace pro výzkum brambor.